OM MATERIALET

Klasseværelset i Cyberspace er en kultursatellit, der kan kobles på grunduddannelserne;
udskolingsklasserne i folkeskolen, efterskoler, gymnasier, højskoler og fagskoler. 

Undervisningsmaterialet er først og fremmest rettet mod faget dansk. Det er blevet testet
af flere forskellige skole- og gymnasieklasser og lever bl.a. op til kravene i folkeskolens
9. klasses afgangsprøve. Men Klasseværelset i Cyberspace er ligeså oplagt at bruge det i
de praktisk-musiske fag som musik, billedkunst, håndarbejde, drama og kulturfag eller i
en kombination af fag i forbindelse med tværfaglige temauger.

Undervisningsmaterialet er derfor bygget fleksibelt op, og giver mulighed for at differentiere ikke kun i forhold til fag og hvilken uddannelse eleverne går på, men også i forhold til den enkelte elev/elevgruppe. I lærervejledningen findes beskrivelse af mål og indhold samt forslag til opgaver til hvordan eleverne kan arbejde med de enkelte levels i ARTGAMET. 

Klasseværelset i Cyberspace er baseret på tanken om, at de unge skal dannes til at forstå
og bruge kunsten og udnytte det kreative potentiale i dem selv. – Altså at give dem en
mere ’aktiv’ rolle som brugere af kulturen. 

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i forestillingen Nordisk Nüshu – en musik-performance om 9 nordiske hemmeligheder, der sætter fokus på vor tids tabubelagte emner. Forestillingen er et tværæstetisk festfyrværkeri af tonekunst, korpiger som levende videolærred, 3D lyd, kirkeorgel, popsang og træskostomp, der spinder publikum ind i hemmelighedernes univers.

Inde i ARTGAMET skal man finde de 9 hemmeligheder. Det er historier om incest, chokomani, undertrykkelse, mobning, utroskab, savn, at føle sig forkert og at opdage
sin seksualitet. 

Hemmelighederne giver mulighed for på klasseplan at diskutere hvordan en livslang
hemmelighed kan være med til at forme ens selvforståelse og identitet. Diskussionerne
sætter vi i perspektiv i forhold til et kulturhistorisk plan – hvordan samfundets stramme
rammer fremmer subkulturernes opståen – og skaber åndehuller for de utilpassede.

I ARTGAMET viser vi små videoer, hvor de nordiske kunstnere fortæller om arbejds-
processen i Nordisk Nüshu. De 9 hemmelige historier, som undervisningsmaterialet
tager udgangspunkt i, er ligeledes på dansk, svensk og norsk. Således vil eleverne
komme til at arbejde med de nordiske sprog både i talt og skriftlig form.

Eleverne kommer til at arbejde med journalistiske værktøjer og storytelling – de skal
selv genfortælle en hemmelighed. Elevernes arbejde med ord, tekst og sprog bearbejdes
og omformes til et visuelt og lydligt udtryk inden for lyrik/ord, musik, billeder og håndarbejde fx paste-up graffiti, rap-battles og dadaistiske digte, personalized tøj eller videodagbog. Eleverne kan blive inspireret af 4 værktøjskasser, som vi stiller til rådighed
i ARTGAMET.

Undervisningsmaterialet giver mulighed for både at arbejde individuelt og i grupper.
Efter eleverne har fremlagt deres projekter på klasseplan, skal de oploade hver deres
projekt til nushu.dk 

Se nogle eksempler på nühsu-projekter, som eleverne fra testklasserne har lavet >>