KONTAKT

Nordisk Nüshu er organiseret af foreningen
Nordic Performance Art www.nordicperformanceart.dk

Nordic Performance Art
Søgårdsvej 33
5270 Odense N

Anneline Köhler Juul annelinekj@gmail.com +45 28 57 97 68